Regulamin


 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

 

 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1.      Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7:30-16:30, biuro pracuje w godzinach 7:00-17:00.

2.      W ramach półkolonii uczestnicy otrzymują następujące świadczenia:

a)      śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje bez limitu;

b)      bilety wstępu oraz bilety komunikacji miejskiej;

c)      opłatę za polisę NNW.

3.      Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem oraz do punktualnego przyprowadzania dzieci (do 8:30) i odbierania (do 17:00).

4.      Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a)      spokojnego wypoczynku;

b)      uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;

c)      korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;

d)      propozycji zmian w programie turnusu.

5.      Uczestnicy mają obowiązek:

a)      bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;

b)      przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;

c)      brać udział w realizacji programu półkolonii;

d)      zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;

e)      szanować mienie, pomoce dydaktyczne;

f)       zachowywać się kulturalnie podczas spożywania posiłków;

g)      przestrzegać zasad poruszania się po drogach;

h)      pierwszego dnia przynieść potrzebne rzeczy (wg listy).

6.      W przypadku zbyt małej liczba chętnych, temat może ulec zmianie lub tematy mogą zostać połączone. Zmiany grup przez uczestników odbywają się tylko po akceptacji Organizatora.

7.      Pozostanie na „Nocy Szalonych Naukowców” (nocowaniu z piątku na sobotę) jest konsultowane z dzieckiem, rodzicami dziecka oraz wychowawcą grupy.

8.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.

9.      Niezgłoszenie rezygnacji dziecka z półkolonii do czwartku poprzedzającego turnus spowoduje naliczenie pełnej opłaty za odpowiedni turnus.

10.  Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na nieodpłatne utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Fundację Edukacyjną Kombinatory wizerunku mojego dziecka w formie fotografii oraz filmów. Fotografie i filmy mogą być wykonywane w trakcie zajęć, wyjść oraz podczas wspólnych zabaw organizowanych w czasie trwania półkolonii.

Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią regulaminu i przyjmuję do wiadomości.

 

 

Pobierz regulamin w formacie Adobe PDF

Aktualności

Więcej aktualności

Skanuj i kombinuj!


Ciekawostki